Top English – pripravte sa na úspech

by spravca

Na internete je množstvo návodov, ako sa efektívne učiť cudzí jazyk. Možno ste už vyskúšali viacero metód, no ani jedna nezaberá. A to je práve ten problém. Neskúšajte všetko, vyberte si jednu cestu a držte sa jej. V prípade, že neustále začínate odznova, uviaznete na mŕtvom bode. Učenie sa cudzej reči je síce o trpezlivosti a zodpovednosti, no nemenej dôležité je aj plánovanie a pravidelnosť. Cítite, že Vám ubúda síl a nedokážete v sebe znova prebudiť chuť a zápal pre učenie? Inovatívna jazyková škola Bratislava Top English môže byť kvalitným odrazovým mostíkom, ako sa znova zobudiť. Tentokrát už osvojené vedomosti nezabudnete.

Vyučovacie metódy prispôsobené praxi

Hoci v kníhkupectvách a knižniciach nájdeme niekoľko publikácií pre samoukov, v skupine to ide vždy omnoho ľahšie. Skupinová výučba je dynamická, podnetná, rozvíja sa komunikácia, môžeme sa spýtať na nejasnosti a v prípade omylu sme opravení. Takto je celý proces omnoho efektívnejší. Odborný tím jazykovej školy Top English tvoria skúsení lektori, ktorí celú metodiku prispôsobili tak, aby boli študenti pripravení uplatniť sa v praxi. V súčasnosti sa nekladie až taký dôraz na gramatiku, ale skôr na komunikačné zručnosti a bežné situácie. Viaceré jazykové kurzy Bratislava dokážu ponúknuť modernú výučbu, no len máloktoré z nich pripravujú svojich študentov aj na pracovné pohovory, pomôžu vypracovať životopis či prezentáciu v cudzom jazyku. Jazyková škola Top English predkladá aj túto možnosť.

Vyučujúci reagujú pohotovo na študentami štylizované slovné spojenia a vety, nedostatky ihneď korigujú a v pravidelných intervaloch ponúkajú získané vedomosti na opakovanie. Takto si fixujete slovnú zásobu a učíte sa používať daný jazyk správne celkom prirodzenou formou. Takpovediac si to ani neuvedomíte.

Znechutenie z cudzieho jazyka bude minulosťou

Kurzy s Top English sú zábavné a expresné v dosahovaní pokroku. Škola využíva jednu z najefektívnejších vyučovacích metód, ktorou je „SPEAK DIRECT METHOD“. Tá funguje na báze dialógov, otázok a odpovedí. Či už hľadáte kurz nemčiny Bratislava, alebo to bude skôr kurz  angličtiny Bratislava, garantujeme, že prekonáte svoje doterajšie bariéry a novému jazyku sa doslova otvoríte. Učenie sa stane relaxom v tom pravom slova zmysle, a tak zmizne znechutenie, ktoré ste možno dosiaľ pociťovali. Vďaka zmienenej vyučovacej metóde sa dokážete v cudzej reči dohovoriť behom niekoľkých týždňov. Vyučovanie prebieha najmä v cudzom jazyku, študenti sa snažia na predložené otázky odpovedať celou vetou, a tak si osvojujú vetnú skladbu daného jazyka. K dispozícií sú kurzy pre obchodný jazyk, intenzívnu výučbu, individuálne hodiny, no tiež angličtina a nemčina pre začiatočníkov. Zdokonaľovať sa môžete aj z pohodlia domova, a to prostredníctvom webinárov, seminárov z nemčiny a angličtiny, ktoré sú prístupné online.

Ak práve mapujete jazykové školy Bratislava a zvažujete ideálnu alternatívu, dovoľujeme si tvrdiť, že Top English si zaslúži minimálne Vašu pozornosť.

Učte sa hravo, učte sa dravo, no najmä natrvalo.

Foto: © [Kurhan] / Dollar Photo Club

You may also like