Čo potrebuje mať kvalitný prekladateľ?

by spravca

Laik by si mohol myslieť, že práca prekladateľa je mechanická, strohá a chýba jej dynamika. Opak je ale pravdou. Prekladanie je v podstate umenie a osoba, ktorá ho vykonáva, sa stáva akosi logicky umelcom. Nie každý to dokáže, aj prekladateľom sa musí človek narodiť. Jeho úlohou je totiž preložiť text tak, aby mal neskorší čitateľ pocit, že bol vytvorený priamo v cieľovom jazyku. Skúsení a moderní prekladatelia neprekladajú texty mechanicky, pretože dôraz sa kladie na prirodzenú krásu, jedinečnosť, kultúru a idiómy daného jazyka. Ide o preklad s kultúrnou nadstavbou, ktorý sa zvykne odborne nazývať aj lokalizácia. Keďže prekladateľ musí byť stotožnený s požiadavkami a danosťami pôvodného i cieľového jazyka, text by sa mal pre neho stať v každom prípade „posvätný“. To, že prekladateľská činnosť je skutočne umením, podčiarkuje i fakt, že v krajinách, ktoré podpísali Bernskú dohodu o autorských právach, je prekladateľ chránený zákonom, aj keď nie je autorom pôvodného textu.

Vláda nad jazykovými nuansami

Nech už ide a akýkoľvek jazyk, zväčša nenájdete v prekladovom slovníku jedno konkrétne slovo, ktoré daný pojem charakterizuje. Niektoré slová môžu mať totiž viacero významov v závislosti na kontexte. Tiež rovnaký význam môže byť vyjadrený viacerými synonymami. Dobrý prekladateľ musí mať v malíčku i tie najmenšie nuansy (rozdiely). Vie, kedy je potrebné použiť určité slovo a nie jeho synonymum. Ide tu tak trochu aj o predvídavosť a vžitie sa do roly pôvodného autora. Prekladateľ by mal chápať, prečo autor použil práve toto slovo a nie iné. Profesionálne spracované preklady závisia do značnej miery od tohto aspektu.

Zodpovedná interpretácia

Prekladateľ je aj interpret významu, a preto je na ňom veľká zodpovednosť. V budúcnosti môžu totiž jeho subjektívnu interpretáciu študovať tisícky čitateľov. Mal by preto vyjadriť pôvodnú myšlienku a čo najdôvernejšie vykresliť autorove pocity. Je nutné prihliadať na kontext a jeho osobné chápanie. Pozor si treba dávať na osobité úseky, kedy sa musí preklad chápať idiomaticky, čo v praxi znamená, že doslovná transformácia by nedávala zmysel. Čo je krásne v jednom jazyku, malo by zostať krásne i v druhom. To je podstata zodpovednej interpretácie.

Sloboda i prísnosť

Prekladateľ by mal poznať tú správnu hranicu medzi vlastnou slobodou, prísnosťou a rešpektom, iba tak môžu vzniknúť kvalitné preklady. Najväčšia sloboda je dovolená v umeleckých textoch (rozprávacích), kde nastupuje na rad i vlastná kreativita prekladateľa. Výrazný rešpekt si zase vyžadujú technické, filozofické a náboženské spracovania. Medzi základné intelektuálne vlastnosti špičkového odborníka na preklady by mali patriť cit pre kultúru a štýl jazyka, láska ku kráse jazyka a talent pre preklad, no tiež logika a výborná znalosť materinskej reči (častý problém moderných prekladateľov).

Tímová práca

Celková sila skupiny je omnoho efektívnejšia než práca jednotlivca. Zostavením kvalifikovaného tímu sa môže docieliť celková harmonizácia. Bezkonkurenčné prekladateľské skupiny vie zostaviť aj prekladateľská agentúra Aspena. Jej zamestnanci vynikajú nadpriemernou znalosťou lingvistických disciplín (gramatika, štylistika, syntax) oboch jazykov (cudzieho i materinského). Korektúry prevádzajú rodení hovorcovia, preklady sú klientom dodané v expresne krátkom čase a každý z prekladateľov ovláda prácu s CAT nástrojmi, vďaka ktorým môže byť projekt ukončený ešte skôr. V agentúre sa kladie dôraz aj na preklady s podporou SEO. Internetový marketing je totiž v súčasnosti nevyhnutnosťou každého subjektu túžiacom po úspechu. Ak máte záujem o preklady a tlmočenie o triedu vyššie, Aspena je Vám k dispozícií.

Foto: © [vladimirfloyd] / Dollar Photo Club

You may also like