Lokalizácia: Kedy je potrebná a v čom sa líši od prekladu?

by spravca

To, čo znie v angličtine svetovo, vyznieva mnohokrát pri doslovnom preložení do slovenčiny nezmyselne, až smiešne (a niekedy aj urážajúco). A takých textov, ktoré nestačí „len“ preložiť, vôbec nie je málo. Pri ich prekladaní do iného jazyka je preto dôležité brať do úvahy kultúrne aj ďalšie významové odlišnosti jednotlivých rečí, a teda prispôsobiť preklad daným podmienkam – lokalizovať ho.

Lokalizovanie cieľovej skupiny

Internacionalizácia alebo lokalizácia je proces prispôsobovania preloženého textu (respektíve videa či iných multimediálnych záležitostí) kultúrnym a iným špecifikám cieľového jazyka.

Predstavuje druhý krok, akýsi ďalší stupeň pri komplexnom preklade textov, pričom hlavným cieľom je preložený text prispôsobiť podmienkam danej krajiny, jej zvyklostiam a tradíciám.

Lokalizáciu by sme mohli interpretovať aj ako preklad s kultúrnou nadstavbou. Nadstavba zahŕňa prispôsobenie obsahu textu danostiam a zvykom krajiny, v ktorej bude preklad použitý. Dôležité je, aby lokalizovaný text nepôsobil umelo a nezrozumiteľne, práve naopak, v čitateľovi musí vzbudzovať pocit, že ide o pôvodnú verziu, v ktorej sa môže celkom jednoducho orientovať. Najmä, ak ide o preklad počítačových softvérov alebo webových stránok či manuálov, je lokalizácia multimédií doslova nevyhnutnosťou.

Nielen preklad

Lokalizácia nie je „len“ štandardný preklad textov, lokalizácia totiž okrem prekladania do cieľového jazyka zohľadňuje predovšetkým kultúrne a iné odlišnosti cieľového publika.

Pri lokalizácii sa lokalizovaný produkt (väčšinou softvér a rôzne aplikácie) prispôsobuje lokálnym danostiam – jazyku i kultúre, pravdaže so zreteľom na zachovanie všetkých pôvodných funkcií produktu.

CAT nástroje

Pri lokalizácii sa často využívajú tzv. CAT nástroje. CAT (computer-assisted translation, computer-aided translation) je počítačom podporovaný preklad, pri ktorom prekladateľ prekladá text s použitím istého softvéru. Pri takomto type prekladov počítačový program prekladateľovi iba pomáha, nezastupuje ho. CAT nástroje tak umožňujú zachovať jednotnú terminológiu a vďaka nim sa tiež môžu vytvárať prekladové pamäte.

Najvýraznejšou výhodou využitia CAT nástrojov je šetrenie času a zabezpečenie terminologickej zhody, t.j., že rovnaký výraz bude aj v ďalších textoch preložený rovnako ako v texte pôvodnom.

CAT nástroje podporujú množstvo menej štandardných formátov. Prostredníctvom nich je možné lokalizovať nielen jednoduchšie texty, ale aj komplexné internetové stránky.

Lokalizácia – zhrnutie

  • Od bežného druhu prekladu sa líši tým, že zahŕňa komplexnú štúdiu o cieľovej kultúre, aby mohol byť text správne upravený pre miestne potreby.
  • Ideálne, ak ju realizuje človek-prekladateľ, ktorý cieľovému jazyku dokonale rozumie – najlepšie ako rodený hovoriaci. Dokáže totiž presne pomenovať a zachytiť všetky významové rozdiely a odtiene reči, ktoré človeku neznalému veci môžu ľahko uniknúť.
  • Pri lokalizácii sa využívajú aj CAT nástroje, ktoré umožňujú zachovať jednotnú terminológiu.

 

FOTO: © Melpomen / Dollar Photo Club

You may also like