Kedy sú úradné preklady nevyhnutné?

by spravca

Štúdium na vysokej škole v zahraničí, svadba s cudzincom a obchodovanie s medzinárodnými partnermi zahŕňajú veľa starostí a povinností, pričom veľmi dôležité sú úradné preklady. Prekladateľským procesom prechádzajú osobné, firemné a ďalšie dokumenty. V nasledujúcich riadkoch sa na súdne overené preklady pozrieme podrobnejšie.

Súdny, respektíve overený preklad sa oficiálne používa na úradoch, súdoch a štátnych inštitúciách. Úradné preklady sú v porovnaniu s klasickými prekladmi drahšie, no obsahujú prvky potvrdzujúci oficiálnu pravosť dokumentu. K úradnému prekladu býva pripojená súdna doložka a odtlačok úradnej pečiatky. A práve z tohto dôvodu je nevyhnutné počítať s vyššou cenou za preklad.

Keď plánujete nadviazať obchodný vzťah s niektorou zahraničnou firmou, budete potrebovať preložené obchodné zmluvy a ďalšie právne spisy. Úradné preklady garantujú správnosť a jednoznačnosť. Keď prekladateľ nemá dostatočné znalosti v danej problematike, mohlo by len jedno zamenené slovíčko zmeniť význam celej vety.

Aké dokumenty sa najčastejšie prekladajú?

Zoznam prekladaných dokumentov zahŕňa všetky matričné ​​listiny, ako sú rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy. A pokiaľ plánujete štúdium v ​​zahraničí, potom sa nezaobídete bez úradne preloženého diplomu či vysvedčenia. V podnikateľskej sfére budete potrebovať preložiť výpis z obchodného registra, výpis z registra trestov či účtovne závierky.

Ak potrebujete úradné preklady, dovoľujeme si vám predstaviť spoločnosť PRESTO Services Slovakia s.r.o., ktorá sa orientuje na kompletné prekladateľské služby. Môžete si vybrať z nespočetného množstva jazykov, pričom nechýba francúzština, angličtina, nemčina, španielčina, maďarčina, nórčina, poľština, ba dokonca ani perzština či ruština. Môžete si byť istí vysokou kvalitou a úplnou správnosťou vašich dokumentov.

 

FOTO: © Milles Studio / Dollar Photo Club

You may also like